Vertalers op wikipedia? Enkele kanttekeningen

Op Hof/Haan, het weblog van vertalersduo Martin de Haan en Rokus Hofstede, is vandaag een pleidooi te lezen voor het toevoegen van de namen van vertalers aan bijdragen over buitenlandse auteurs op Wikipedia.

(Niet alleen) Als vertaler kan me grotendeels vinden in het betoog (en in de ergernis over de argumenten aangehaald door de moderator die enkele dergelijke toevoegingen weer verwijderde), maar ik wil toch enkele kanttekeningen plaatsen. Omdat ik op de originele pagina niet kan reageren, doe ik dat hier (wel op de site van Boekvertalers, maar dat is een repost ++ EDIT: daar gaat de discussie verder).

(1) De persoon die aan het artikel over Sloterdijk informatie over de vertaler heeft toegevoegd, maakt zich erg kwestbaar voor moderering. In de ‘Geschiedenis‘ is duidelijk te zien dat er eerst van op een ‘naakt’ ip-adres werd gepost. Dat druist in tegen de op Wikipedia geldende etiquette. Moderatoren viseren vaak haast automatisch dergelijke wijzigingen, omdat ze er het werk in zien van gelegenheidsposters die niet goed weten hoe ze met encyclopedische artikels moeten omgaan. Pas tijdens de discussie met de moderator meldde de toevoeger zich aan met een eigen gebruikersnaam.

Uiteraard doet dat niets af aan het feit dat de toevoegingen terecht waren, maar ik denk toch dat wie vertalersnamen wil toevoegen, best eerst zelf een account aanmaakt. Het geeft je meer sérieux. Voor de duidelijkheid is wellicht ook interessant op je gebruikersprofiel kort te schetsen wat je standpunt over vertalen en vertalers is, en waarom je deze toevoegingen doet, bv. door naar de bijdrage van Martin de Haan te verwijzen. Zo neem je stelling in en is er al op voorhand duidelijkheid over je beweegredenen.

(2) Een tweede reden waarom de toevoegingen vatbaar zijn voor moderering is dat voor de namen die worden toegevoegd geen lemma beschikbaar is. Dat staat niet mooi in een bibliografie, en zegt ook indirect iets over de (ir)relevantie van de toevoeging zelf. Ik zou er daarom voor pleiten om over vertalers, zeker vertalers met een mooi palmares, eerst een degelijk lemma te schrijven (dat meer is dan de geboortedatum en een bibliografie) en pas daarna artikels te koppelen.

Voor een vertaler als Hans Driessen, die laatst in december van het Nederlands Letterenfonds de Prijs voor de vertaler als cultureel bemiddelaar kreeg,  kan dat toch niet zo moeilijk zijn?

Votive Ships

Nou dit is wat ik leuk vind aan Flickr Groups. Dan maak je in Lüneburg de volgende foto:

En je vraagt je af, wat in hemelsnaam doet dat gouden schip in een kerk, en je denkt, hej hej, “schip – kerkschip”: cool.

En dan krijg je op een dag de volgende invite:

En dan doe je dat, natuurlijk. En dan denk je, waw, een hele Flickr groep gewijd aan “Votive ship models: ships hanging in churches”.

En dan kom je vanzelf op je oorspronkelijke vraag terug, wat die schepen in godsnaam in de kerken doen.

En dan doe je wat je nu eenmaal doet, anno 2007: je googlet, en dan vind je bij de eerste treffers de site http://feuerschiffseite.de/Votiv/churchship.htm, die de volgende uitleg geeft:

Tourists are often surprised to find ship models of the most different ship types in the churches of ports and wonder about the meaning they may have.

Inderdaad, denk je dan! En je leest verder:

For centuries, it was usual to decorate churches with gifts. So for example these ships serve as thanks for the protection on sea and they are very often produced by retired seamen.

Now that explains, constateer je dankbaar. En je scrolt wat verder, in gedachten verzonken.

Tot er een klein schokje volgt, door de toevallige geïnterconnecteerdheid van alles, aangezien de kerk van het Deense Sønderho een va de weinige is waar een model van een lichtschip te vinden is (“een lichtbaken op volle zee, op de plaats waar een vuurtoren zou moeten zijn, maar waar de bouw hiervan niet mogelijk is”, vaak “in de omgeving van zandbanken of andere voor de scheepvaart gevaarlijke gebieden”) :

En laat Sønderho nu één van de locaties van Schmidts Die Schule der Atheisten zijn.

Edoch, droefheid: de Horns Rev wordt niet vermeld….

En toch: tinternet is geweldig!